Media | Uitgeverijen

Mediabedrijven hebben te maken met een steeds agressiever wordende concurrentie.

Door voortschrijdende digitalisering en technologische en online ontwikkelingen is het moeilijk uw marktaandeel te behouden houden of zelfs te doen groeien. Het is niet langer voldoende om alleen innovatief of alleen klantgericht te zijn, of uw kosten beter te beheersen – u moet het nu allemaal tegelijk doen.

Complexe multimediale uitgeefproducten zullen in de komende jaren standaard worden.

De winnaars van de komende jaren zullen de mediabedrijven zijn die hun concurrentiepositie veilig stellen door optimale sturing van hun steeds complexere bedrijfsprocessen en deze processen gebruiken als aanjager voor hun innovatie en productontwikkeling.

In een dergelijke omgeving kunt u alleen succesvol zijn als u, uw managers en werknemers beschikken over de juiste informatie, toepassingen en services die de totale productiviteit verbeteren. U moet rekening houden met de kosten en de bedrijfsrisico’s. U zoekt continu naar mogelijkheden om de Total Cost of Ownership te verlagen en bestaande IT-systemen ten volle te benutten. Daarnaast wenst u de juiste IT-oplossing te selecteren van een betrouwbare leverancier, met een implementatie die minimale uitvaltijd combineert met de flexibiliteit om mee te groeien met uw behoeften en die van uw markt.

Sapindigo biedt samen met Valor Consulting de oplossing Answers 4 Media aan. Voor meer informatie neemt u contact op met Sapindigo of vraagt u hier een informatiepakket aan.